خانهسرمایه گذاریخلاصه عملکرد سرمایه گذاری هاهلدینگ هاخلاصه اطلاعات مالی هلدینگ توسعه و آبادانی

خلاصه اطلاعات مالی هلدینگ توسعه و آبادانی

جدول ترازنامه هلدینگ توسعه و آبادانی

شرکت  توسعه و آبادانی استان کرمان

ترازنامه تلفیقی

داراییها

 

1392

(تجدید ارائه نشده)1391

1390

داراییهای جاری:

       

موجودی نقد

 

23,763,049,822

12,725,201,241

4,885,154,820

سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

47,360,899

22,642,862,357

103,974,342

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 

110,788,031,870

4,407,418,176

9,423,378,866

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 

28,515,866,383

106,136,641,951

30,535,467,380

موجودی مواد و کالا

 

83,865,600

22,910,000

8,451,439,849

پیمانهای در جریان تکمیل

 

144,751,725

3,985,303,697

2,592,452,465

سپرده ها و پیش پرداختها

 

16,894,736,338

1,464,443,342

2,667,698,352

جمع داراییهای جاری

 

180,237,662,637

151,384,780,764

58,659,566,074

         

داراییهای غیر جاری:

       

دارائیهای ثابت مشهود

 

164,131,363,562

42,861,675,550

132,285,996,632

داراییهای زیست مولد

   

1,156,386,500

0

طرح های در جریان تکمیل

       

دارائیهای نامشهود

 

1,861,494,196

275,343,021

304,705,321

سرمايه گذاري بلندمدت

 

613,033,380,907

355,215,800,000

355,215,800,000

سایر داراییها

   

700,000,000

690,000,000

جمع داراییهای غیر جاری

 

779,026,238,665

400,209,205,071

488,496,501,953

جمع دارائیها

 

959,263,901,302

551,593,985,835

547,156,068,027

         

بدهیها و حقوق صاحبان صهام

 

1392

1391

1390

 

بدهیهای جاری:

       

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 

15,236,283,328

21,235,969,455

19,015,234,182

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 

609,475,370,372

279,555,733,526

293,504,050,193

پیش دریافت ها

 

12,728,729,222

19,420,666,030

20,652,490,108

سود سهام پرداختنی

 

6,673,864,104

5,894,782,280

5,894,782,280

ذخیره مالیات

 

6,874,954,983

8,547,713,044

9,692,161,607

تسهیلات  مالی دریافتنی کوتاه مدت

 

71,089,471,637

19,551,363,421

10,619,711,398

جمع بدهیهای جاری

 

722,078,673,646

354,206,227,756

359,378,429,768

بدهیهای غیر جاری:

       

تسهیلات  مالی دریافتنی بلند مدت

   

0

8,991,150,683

پیش دریافت های بلند مدت

       

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 

699,792,935

482,456,779

1,127,210,939

جمع بدهیهای غیر جاری

 

699,792,935

482,456,779

10,118,361,622

         

جمع بدهبها

 

722,778,466,581

354,688,684,535

369,496,791,390

         

حقوق صاحبان سهام:

       

سرمایه(35000000سهم1000ریالی
تمام پرداخت شده)

 

185,000,000,000

185,000,000,000

185,000,000,000

اندوخته قانونی

 

3,541,940,815

2,972,013,079

2,571,416,774

کمک های اهدایی دولت

 

3,528,998,912

3,528,654,283

3,528,654,283

سودانباشته

 

92,422,725,339

2,171,511,450

(17,526,488,249)

جمع حقوق صاحبان سهام

 

284,493,665,066

193,672,178,812

173,573,582,808

سهم اقلیت

 

(48,008,230,345)

3,233,122,488

4,085,693,829

جمع حقوق صاحبان سهام

 

236,485,434,721

196,905,301,300

177,659,276,637

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

 

959,263,901,302

551,593,985,835

547,156,068,027

جدول سود وزیان هلدینگ توسعه و آبادانی

شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان

صورت سود و زیان تلفیقی

     

1392

1391

1390

     

ریال

ریال

ریال

ریال

فروش خالص ودرآمد ارائه خدمات

     

2,364,614,718

46,357,268,955

62,396,913,288

بهای تمام شده کالای فروش رفته

     

 

20,690,886,874-

54,338,943,440-

سود (زيان) ناخالص

     

2,364,614,718

25,666,382,081

8,057,969,848

هزینه های اداری عمومی و فروش

     

26,687,731,791-

18,215,323,739-

18,863,289,611-

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

   

 

1,215,672,155-

9,371,410,470

1,377,861,677

       

27,903,403,946-

8,843,913,269-

17,485,427,934-

سود (زيان) عملیاتی

     

25,538,789,228-

16,822,468,812

9,427,458,086-

هزينه هاي مالي

   

 

50,171,263,175-

3,444,207,024-

2,097,479,706-

خالص سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتي

   

 

3,805,549,077

7,737,666,349

2,824,684,584

       

46,365,714,098-

4,293,459,325

727,204,878

سود قبل از مالیات

     

71,904,503,326-

21,115,928,137

8,700,253,208-

مالیات

     

0

1,929,973,336-

0

سود(زیان) خالص

     

71,904,503,326-

19,185,954,801

8,700,253,208-

سهم اقلیت از سود خالص

     

9,532,956,288-

912,641,203-

801,010,934-

 

گزارش تصویری

4 CR5A0231best7IMG 1894IMG 1894 hamayesh

با ما در تماس باشيد

تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، تقاطع خیابان بهشتی ، کوچه پردیس پلاک 14 شماره تماس: 88100885-021

 رفسنجان : شهرک هزار واحدی   شماره تماس:     34306801-  034           امور مالی 25-03434306824

 کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - بعد از راه آهن - قبل از سه راه هوانیروز         شماره تماس: 32232504-0343

افراد آنلاين

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم