خانهسرمایه گذاریخلاصه عملکرد سرمایه گذاری هاهلدینگ هاخلاصه اطلاعات مالی هلدینگ سرمایه گذاری

خلاصه اطلاعات مالی هلدینگ سرمایه گذاری

جدول ترازنامه هلدینگ مالی، سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان   (سهامی عام )

 

ترازنامه

 

داراييـها

29/12/1392

29/12/1391

29/12/1390

 

دارائی های موجود

     

 

موجودی نقد

24,103,937,666

210,719,253,870

30,341,045,244

 

سرمایه گذاری کوتاه مدت

331,879,789,303

385,227,758,400

900,099,485,489

 

حسابهاواسناد دریافتنی تجاری

30,547,166,200

1,556,494,687,890

16,417,928,474

 

سایر حسابهاواسناد دریافتنی

459,930,038

445,475,392

2,579,945,421

 

پیش پرداخت ها

182,760,817

   

 

جمع داراییهای جاری

387,173,584,024

2,152,887,175,552

949,438,404,628

 

داراییهای غیر جاری

     

 

دارائیهای ثابت مشهود

43,832,219,950

0

28,563,207,600

 

دارائیهای نامشهود

92,657,750

34,912,500

53,755,333

 

سرمایه گذاری بلند مدت

529,949,465,812

0

 

 

سایردارائیها

40,000,000

40,000,000

10,936,575,321

 

جمع داراییهای غیرجاری

573,914,343,512

74,912,500

39,553,538,254

 

جمع کل دارایی ها

961,087,927,536

2,152,962,088,052

988,991,942,882

 

بدهی ها وحقوق صاحبان سهام

     

 

بدهی های جاری:

     

 

سایرحسابها واسناد دریافتنی

190,767,509,012

600,586,373,190

10,237,101,720

 

سود سهام پرداختی

49,137,000

58,617,043,788

35,998,164,000

 

ذخیره مالیات

1,384,591,959

64,881,546

 

 

جمع بدهی جاری

192,201,237,971

659,268,298,524

46,235,265,720

 

بدهیهای غیرجاری :

     

 

اسناد پرداختنی بلند مدت

     

 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

104,306,183

0

353,329,420

 

جمع بدهی ها ی غیرجاری

104,306,183

0

353,329,420

 

جمع بدهی ها

192,305,544,154

659,268,298,524

46,588,595,140

 

حقوق صاحبان سهام :

     

 

سرمایه

600,000,000,000

600,000,000,000

600,000,000,000

 

اندوخته قانونی

60,000,000,000

60,000,000,000

29,044,856,401

 

سود انباشته

108,782,383,382

833,693,789,528

313,358,491,341

 

جمع حقوق صاحبان سهام

768,782,383,382

1,493,693,789,528

942,403,347,742

 

جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام

961,087,927,536

2,152,962,088,052

988,991,942,882

               
جدول سود وزیان هلدینگ مالی و سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان   (سهامی عام )

صورت سود و زیان

 

1392/12/29

1391/12/29

1390/1229

درامد حاصل از سرمایه گذاریها

51,100,656,112

153,071,981,635

217,057,018,660

درآمد حاصل از فروش سهام

97,920,510,775

494,942,081,126

0

سود سپرده گذاری نزد بانک ها

     

جمع درآمدهای عملیاتی

 

153,071,981,635

217,057,018,660

کسر می شود :

     

هزینه های پرسنلی ،عمومی واداری

(5,835,109,249)

(14,145,398,335)

(19,107,494,455)

خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی

(39,229,464,118)

(3,262,842,381)

 

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

     

سود(زیان) عملیاتی

103,956,593,520

630,605,822,045

197,949,524,205

خالص سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی

1,738,814,515

23,349,501,287

13,711,803,189

مالیات

(1,384,591,959)

(64,881,546)

 

سود خالص

104,310,816,076

653,890,441,786

211,661,327,394

       

سود خالص

104,310,816,076

653,890,441,786

211,661,327,394

سود انباشته در ابتدای سال

833,881,959,218

313,358,491,341

150,680,909,086

تعدیلات سنواتی

(188,169,690)

0

(300,678,769)

سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

833,693,789,528

   

سود قابل تخصیص

938,004,605,604

967,248,933,127

362,041,557,711

تخصیص سود :

     

اندوخته قانونی

 

(30,955,143,599)

(10,583,066,370)

پاداش هیات مدیره

(1,222,222,222)

   

سود سهامداران

(828,000,000,000)

(102,600,000,000)

(38,100,000,000)

 

(829,222,222,222)

(133,555,143,599)

(48,683,066,370)

سود انباشته در پایان سال

108,782,383,382

833,693,789,528

313,358,491,341

 

گزارش تصویری

4 CR5A0231best7IMG 1894IMG 1894 hamayesh

با ما در تماس باشيد

تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، تقاطع خیابان بهشتی ، کوچه پردیس پلاک 14 شماره تماس: 88100885-021

 رفسنجان : شهرک هزار واحدی   شماره تماس:     34306801-  034           امور مالی 25-03434306824

 کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - بعد از راه آهن - قبل از سه راه هوانیروز         شماره تماس: 32232504-0343

افراد آنلاين

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم