خانهسرمایه گذاریخلاصه عملکرد سرمایه گذاری هاهلدینگ هاجدول ترازنامه هلدینگ خدمات بازرگانی

جدول ترازنامه هلدینگ خدمات بازرگانی

جدول ترازنامه هلدینگ خدمات بازرگانی

شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)

ترازنامه

 

سال 1392

سال 1391

سال 1390

داراییـــــها

ریال

ریال

ریال

داراییهای جاری:

     

موجودی نقد

24,983,041,113

18,339,576,331

39,895,616,645

حسابهای دریافتنی تجاری

158,478,109,735

44,131,193,161

27,831,476,165

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

29,001,840,490

15,965,951,388

3,721,479,761

موجودی مواد و کالا

933,681,071

933,681,071

291,458,232

سفارشات

168,726,954,808

135,393,304,398

64,581,430,201

پیش پرداختها

134,601,036,205

185,529,284,360

102,694,803,362

جمع داراییهای جاری

516,724,663,422

400,292,990,709

239,016,264,366

داراییهای غیر جاری:

     

داراییهای ثابت مشهود

15,686,422,767

12,045,673,358

12,240,825,317

داراییهای نا مشهود

273,487,000

294,010,000

291,910,000

سرمایه گذاریهای بلند مدت

51,861,124,544

34,529,253,538

29,662,820,124

سایر داراییها

1,076,475,000

697,830,000

570,700,000

جمع داراییهای غیر جاری

68,897,509,311

47,566,766,896

42,766,255,441

جمع داراییها

585,622,172,733

447,859,757,605

281,782,519,807

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

     

بدهیهای جاری:

     

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

142,856,156,261

105,933,796,733

42,948,019,243

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

20,499,054,529

17,431,629,263

10,983,845,638

پیش دریافتها

140,311,622,886

164,359,118,922

116,425,246,818

ذخیره مالیات

28,886,697,833

18,321,726,250

10,715,810,950

جمع بدهیهای جاری

332,553,531,509

306,046,271,168

181,072,922,649

بدهی های غیرجاری

     

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

39,404,771,612

17,863,445,750

13,050,254,806

       

جمع بدهیهای غیرجاری

39,404,771,612

17,863,445,750

13,050,254,806

جمع بدهی ها

371,958,303,121

323,909,716,918

194,123,177,455

حقوق صاحبان سهام:

     

سرمایه (100000 سهم 500000 ریالی تمام پرداخت شده)

80,000,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

اندوخته قانونی

8,000,000,000

4,000,000,000

3,222,420,265

سود انباشته

125,663,869,612

79,950,040,687

44,436,922,087

جمع حقوق صاحبان سهام

213,663,869,612

123,950,040,687

87,659,342,352

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

585,622,172,733

447,859,757,605

281,782,519,807

جدول سود وزیان هلدینگ خدمات بازرگانی

شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)

صورت سود وزیان

 

سال 1392

سال 1391

سال 1390

 

ریال

ریال

ریال

ریال

 

ریال

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

 

213,395,161,954

 

130,705,749,697

 

84,923,737,857

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده

 

(111,867,032,415)

 

(66,765,337,514)

 

(43,303,300,735)

       

 

 

 

سود عملیاتی

 

101,528,129,539

 

63,940,412,183

 

41,620,437,122

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

29,915,523,743

   

5,460,810,431

 

4,249,268,009

   

29,915,523,743

 

5,460,810,431

 

4,249,268,009

سود قبل از مالیات

 

131,443,653,282

 

69,401,222,614

 

45,869,705,131

مالیات بر درآمد

 

(31,729,824,357)

 

(19,375,441,557)

 

(11,200,180,000)

سود  خالص

 

99,713,828,925

 

50,025,781,057

 

34,669,525,131

گردش حساب سود(زیان) انباشته

سود  خالص

   

99,713,828,925

50,025,781,057

 

34,669,525,131

سود انباشته در ابتدای سال

 

83,003,896,286

 

44,174,055,140

 

25,590,671,776

تعدیلات سنواتی

 

(3,053,855,599)

 

227,784,225

 

(2,594,930,071)

سود  انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

   

79,950,040,687

44,401,839,365

 

22,995,741,705

سود قابل تخصیص

   

179,663,869,612

94,427,620,422

 

57,665,266,836

تخصیص سود:

           

اندوخته قانونی

(4,000,000,000)

   

(777,579,735)

 

(1,728,344,749)

سود سهام مصوب

(50,000,000,000)

   

(13,700,000,000)

 

(11,150,000,000)

پاداش هیات مدیره و هزینه مصوب مجمع

         

(350,000,000)

             

سود تخصیص شده طی سال

   

(54,000,000,000)

(14,477,579,735)

 

(13,228,344,749)

سود  انباشته در پایان سال

   

125,663,869,612

79,950,040,687

 

44,436,922,087

گزارش تصویری

4 CR5A0231best7IMG 1894IMG 1894 hamayesh

با ما در تماس باشيد

تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، تقاطع خیابان بهشتی ، کوچه پردیس پلاک 14 شماره تماس: 88100885-021

 رفسنجان : شهرک هزار واحدی   شماره تماس:     34306801-  034           امور مالی 25-03434306824

 کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - بعد از راه آهن - قبل از سه راه هوانیروز         شماره تماس: 32232504-0343

افراد آنلاين

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم