خانهسرمایه گذاریخلاصه عملکرد سرمایه گذاری هاهلدینگ هاخلاصه اطلاعات مالی هلدینگ معدنی

خلاصه اطلاعات مالی هلدینگ معدنی

جدول ترازنامه هلدینگ معدنی

 

شرکت معدنکاری اولنگترازنامه تلفیقی

داراییها

 

1392

1391

1390

داراییهای جاری:

       

موجودی نقد

 

81,144,290,128

59,680,140,673

36,539,070,167

سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

51,576,185,062

53,417,727,014

17,292,342,824

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 

230,198,421,235

206,945,970,975

62,336,877,768

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 

383,445,954,736

289,384,366,075

146,265,243,311

موجودی مواد و کالا

 

357,758,096,343

254,185,484,273

210,703,213,506

سپرده ها و پیش پرداختها

 

141,945,642,329

94,326,095,151

54,215,581,053

جمع داراییهای جاری

 

1,246,068,589,833

957,939,784,161

527,352,328,629

         

داراییهای غیر جاری:

       

دارائیهای ثابت مشهود

 

245,069,810,282

282,196,709,872

330,761,586,000

دارائیهای نامشهود

 

477,268,302

2,508,907,099

2,426,782,620

سرقفلی تلفیقی

       

سرمايه گذاري بلندمدت

 

484,093,417,716

388,982,948,359

377,001,894,359

سایر داراییها

 

611,780,000

611,780,000

621,780,000

جمع داراییهای غیر جاری

 

730,252,276,300

674,300,345,330

710,812,042,979

جمع دارائیها

 

1,976,320,866,133

1,632,240,129,491

1,238,164,371,608

         

بدهیها و حقوق صاحبان صهام

 

1392

1391

1390

 

بدهیهای جاری:

       

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 

112,606,577,105

83,611,741,200

41,311,755,896

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 

550,863,426,030

320,153,837,828

163,979,974,043

پیش دریافت ها

 

91,790,982,948

166,099,959,532

103,264,465,915

سود سهام پرداختنی

 

2,389,254,651

1,958,538,651

3,752,841,151

ذخیره مالیات

 

0

1,111,878,342

0

تسهیلات  مالی دریافتنی کوتاه مدت

 

39,869,704,492

72,889,345,175

79,612,356,447

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 

1,541,802,704

1,059,660,551

843,204,399

جمع بدهیهای جاری

 

799,061,747,930

646,884,961,279

392,764,597,851

بدهیهای غیر جاری:

       

تسهیلات  مالی دریافتنی بلند مدت

 

0

3,581,001,017

33,914,966,999

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

       

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 

4,454,753,179

3,344,942,982

3,025,679,052

جمع بدهیهای غیر جاری

 

4,454,753,179

6,925,943,999

36,940,646,051

         

جمع بدهبها

 

803,516,501,109

653,810,905,278

429,705,243,902

         

حقوق صاحبان سهام:

       

سرمایه(35000000سهم1000ریالی
تمام پرداخت شده)

 

600,000,000,000

600,000,000,000

600,000,000,000

اندوخته قانونی

 

56,301,205,603

42,115,960,349

33,151,511,363

سایر اندوخته ها

 

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

سودانباشته

 

467,456,926,478

289,786,921,295

129,870,816,619

جمع حقوق صاحبان سهام

 

1,133,758,132,081

941,902,881,644

773,022,327,982

سهم اقلیت

 

39,046,232,943

36,526,342,569

35,436,799,724

جمع حقوق صاحبان سهام

 

1,172,804,365,024

978,429,224,213

808,459,127,706

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

 

1,976,320,866,133

1,632,240,129,491

1,238,164,371,608

جدول سود وزیان هلدینگ معدنی

شرکت معدنکاری اولنگ

صورت سود و زیان تلفیقی

     

1392

1391

1390

     

ریال

ریال

ریال

 

فروش خالص ودرآمد ارائه خدمات

     

1,848,702,122,014

1,343,447,267,409

722,408,619,238

بهای تمام شده کالای فروش رفته

     

(1,586,128,722,645)

(1,112,244,240,942)

(689,446,642,096)

سود (زيان) ناخالص

     

262,573,399,369

231,203,026,467

32,961,977,142

هزینه های اداری عمومی و فروش

   

(61,930,427,904)

 

(52,200,965,841)

(34,044,417,030)

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

   

5,925,736,179

 

3,940,376,240

4,149,976,940

       

(56,004,691,725)

(48,260,589,601)

(29,894,440,090)

سود (زيان) عملیاتی

     

206,568,707,644

182,942,436,866

3,067,537,052

هزينه هاي مالي

   

(11,701,978,105)

 

(13,058,867,598)

(19,124,583,629)

خالص سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتي

   

140,798,427,926

 

100,570,856,071

88,098,527,288

       

129,096,449,821

87,511,988,473

68,973,943,659

سود قبل از مالیات

     

335,665,157,465

270,454,425,339

72,041,480,711

مالیات

     

(48,652,141,654)

(35,146,154,539)

(2,818,559,575)

سود(زیان) خالص

     

287,013,015,811

235,308,270,800

69,222,921,136

سهم اقلیت از سود خالص

     

5,157,765,374

4,420,501,554

2,081,780,102

         

سود(زیان) خالص

     

287,013,015,811

235,308,270,800

69,222,921,136

سود(زیان) انباشته در ابتدای سال

   

263,889,003,071

 

155,396,413,707

156,696,916,417

تعدیلات سنواتی

   

29,006,574,667

 

(57,013,658,099)

(51,550,952,388)

سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

     

292,895,577,738

98,382,755,608

105,145,964,029

سود قابل تخصیص

     

579,908,593,549

333,691,026,408

174,368,885,165

تخصیص سود:

           

افزایش سرمایه

         

(12,000,000,000)

اندوخته قانونی

   

(14,390,171,157)

 

(9,251,128,670)

(3,647,955,264)

سود سهام

   

(92,637,875,000)

 

(31,544,320,000)

(26,144,320,000)

هزینه های مصوب مجمع عمومی

   

 

 

-

(400,000,000)

سود تخصیص داده شده

     

(107,028,046,157)

(40,795,448,670)

(42,192,275,264)

سود(زیان) انباشته در پایان سال

     

467,456,926,478

289,786,921,295

129,870,816,619

سهم اقلیت از سود انباشته

     

5,423,620,914

3,108,656,443

2,305,793,282

گزارش تصویری

4 CR5A0231best7IMG 1894IMG 1894 hamayesh

با ما در تماس باشيد

تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، تقاطع خیابان بهشتی ، کوچه پردیس پلاک 14 شماره تماس: 88100885-021

 رفسنجان : شهرک هزار واحدی   شماره تماس:     34306801-  034           امور مالی 25-03434306824

 کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - بعد از راه آهن - قبل از سه راه هوانیروز         شماره تماس: 32232504-0343

افراد آنلاين

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم